Blokker verwerft belang in Vendex

ROTTERDAM, 24 OKT. J. Blokker, directeur-eigenaar van de gelijknamige winkelketen (o.a. huishoudelijke artikelen), blijkt een belang te hebben genomen in het familiebedrijf Vendex, het moederbedrijf van de warenhuizen Vroom & Dreesmann. Enkele kleine aandeelhouders Vendex zijn verbaasd en lichtelijk verontwaardigd dat de commissarissen Vendex hebben ingestemd met de verkoop van aandelen aan derden als Blokker. De ongeruste aandeelhouders hebben de aandeelhouderscommissie van Vendex, de commissie die belangen behartigt van de eigenaren van het bedrijf, schriftelijk om opheldering gevraagd.

Tijdens de laatste jaarvergadering afgelopen zomer was al uitgekomen dat de Brabantse bedrijvenverzamelaar J. van den Nieuwenhuyzen en waarschijnlijk ook de Utrechtse investeringsgroep Wolters & Schaberg aandelen hebben verworven in het meer dan honderd jaar oude Vendex. De ongeruste aandeelhouders vragen zich af wat deze buitenstaanders, die naam maakten met het opkopen van zieltogende ondernemingen, bij Vendex hebben te zoeken.

Blokker bevestigde gisteren dat hij een belang heeft in Vendex. “Ik heb het gedaan omdat ik vertrouwen heb in de toekomst van Vroom & Dreesmann”. Volgens Blokker gaat het om “een te verwaarlozen belang”. Of Blokker (meer dan een miljard gulden omzet) samenwerking met V&D zoekt is onduidelijk.

Dat Blokker zijn vertrouwen uitspreekt in de toekomst van V&D is op zijn minst opmerkelijk. V&D maakt al jaren tientallen miljoenen verlies. Het werkt sinds de zomer van 1988 aan een ingrijpende reorganisatie die tot nog toe maar nauwelijks resultaat heeft opgeleverd.

De directie van Vendex verwijst naar de statuten van het bedrijf als haar gevraagd wordt hoe het kon gebeuren dat buitenstaanders aandelen hebben verworven. In die statuten staat dat het de aandeelhouders is toegestaan hun stukken te verkopen aan geïnteresseerden van buiten de bestaande kring van aandeelhouders (van buiten de familie van de oprichters) indien ze daarvoor goedkeuring hebben van de raad van commissarissen, zo legt woordvoerder P. van Bakkum uit. De voorzitter van de raad van commissarissen Vendex, A.J. Verhoef, wil geen meededelingen doen over de nieuwe aandeelhouders. Hij verwijst naar de directie.

Voor zover bekend is het de eerste keer dat particulieren die niet tot de familie behoren aandelen Vendex hebben kunnen kopen. Institutionele beleggers als het verzekeringsconcern Aegon hebben al veel eerder belangen opgebouwd, mede tegen de achtergrond van een geplande beursgang. Vendex was aanvankelijk van plan om begin jaren negentig notering aan de Amsterdamse effectenbeurs aan te vragen. Maar door alle verwikkelingen rond het reorganisatieplan bij de noodlijdende warenhuizen is voorlopig van die beursnotering afgezien. Voor derden is het daarom nu gemakkelijker om aan stukken Vendex te komen, want aandeelhouders die hun stukken maar al te graag op de beurs hadden verkocht zijn nu aangewezen op andere afzetkanalen.

Vendex-aandeelhouder W.H. Vroom uit het Zeeuwse Veere, zelf decennia lang werkzaam geweest bij het warenhuisconcern totdat hij vijftien jaar geleden met pensioen ging, maakt zich lichtelijk ongerust over de binnenkomst van buitenstaanders - hoe klein hun belangen ook mogen zijn. (Evenals Blokker zegt ook van den Nieuwenhuyzen dat zijn aandelenpakket Vendex zeer gering is.) Vroom staat in deze niet alleen. Enkele familieleden hebben een brief gestuurd naar de aandeelhouderscommissie om meer duidelijkheid te verkrijgen omtrent het motief van de commissarissen goedkeuring te geven aan de verkoop van stukken aan derden.

Behalve bij de aandeelhouders is bij het personeel van Vendex ook onrust onstaan. De centrale ondernemingsraad heeft zowel de directie als de raad van commissarissen gevraagd “wat ze zich moest voorstellen van Joep van den Nieuwenhuyzen en consorten”, vertelt J. Nathans, voorzitter van de ondernemingsraad. De personeelsvertegenwoordiging is toen te verstaan gegeven dat de buitenstaanders slechts een klein aantal stukken hebben gekocht en dat er verder niets aan de hand is. Commissarissen en directie stelden de ondernemingsraad gerust met de mededeling dat een vijandige overval is uitgesloten daar Vendex een structuurvennootschap is en daar er niets kan gebeuren zonder toestemming van de commissarissen.

    • Geert van Asbeck