Biografie van Samaranch

BARCELONA, 24 OKT. In Spanje is een weinig vleiende en hier en daar zelfs uiterst kritische levensbeschrijving van IOC-voorzitter Juan Antonio Samaranch verschenen. In de biografie, getiteld "Leven en wonderen van Juan Antonio Samaranch' van de Spaanse journalisten Jaime Boix en Arcadio Espada komt het Franquistische verleden van de hoofdfiguur aan de orde.

Samaranch, die zijn politieke carrière onder het Franco-bewind begon als voorzitter van de provinciale vergadering van Barcelona (Diputation) was weliswaar geen lid van van de falange, maar hing volgens de twee auteurs wel degelijk de Franco-ideologie aan. Dat zou zijn overstap naar het Spaans ambassadeurschap in Moskou tijdens de overgangperiode naar de democratie hebben vergemakkelijkt.

In Moskou kwam die diplomatieke status goed van pas, toen daar in 1980 een nieuwe voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité moest worden gekozen. Samaranch bezet die post inmiddels elf jaar. Het binnenhalen van de organisatie van de Olympische Spelen van 1992 in zijn eigen geboortestad wordt beschouwd als zijn grootste succes.

De schrijvers laten zien hoe Samaranch de grote Catalaanse bouw-bedrijven mobiliseerde. Een van die bouw-giganten fêteerde 69 IOC-leden op een bezoek aan Barcelona. Ook andere Spaanse bedrijven hielden zich bezig met het "vertroetelen' van de Olympiërs. Samaranch wordt omschreven als een man, die in Lausanne kan doen en laten wat hij wil. De auteurs noemen hem de paus van het IOC-Vaticaan. (AFP)