Agent vast voor uitgeven valse papieren

AMSTERDAM, 24 OKT. De rijksrecherche van Amsterdam heeft het dagelijks hoofd van de dienst vreemdelingenzaken van de gemeentepolitie Soest gearresteerd op verdenking van het verstrekken van valse verblijfspapieren. Dat heeft de persofficier van justitie van de rechtbank in Utrecht, mr. P.M.H van der Molen, vandaag meegedeeld.

Het voorarrest van de agent, die al op 9 oktober werd aangehouden, is gisteren door de raadkamer van de rechtbank in Utrecht verlengd. De man blijft onder arrest tot het onderzoek naar het verstrekken van valse verblijfspapieren is afgerond. In afwachting van het onderzoek is de agent als hoofd dagelijkse leiding van de vreemdelingendienst voor onbepaalde tijd geschorst.

Of er sprake is van een "handel' in verblijfspapieren is niet duidelijk. De politieagent wordt vastgehouden voor zeker zes gevallen waarin hij op grond van valse gegevens verblijfsvergunningen zou hebben verstrekt. Hierbij zouden onder andere valse verhuurders- en werkgeversverklaringen zijn gebruikt.

Vast staat dat door zeker één van de buitenlanders geld voor de verblijfspapieren is betaald. Volgens de persofficier was daar een bedrag mee gemoeid van tienduizend gulden. “Of dat geld ook werkelijk aan de verdachte is overhandigd is niet zeker. Dat moet verder onderzoek aantonen.”

Justitie gaat er vooralsnog niet van uit dat er meer agenten van de dienst vreemdelingenzaken bij de zaak zijn betrokken.