Wallage overweegt sancties tegen school na schorsen van lerares

DEN HAAG, 23 OKT. Staatssecretaris Wallage (onderwijs) overweegt strafmaatregelen tegen het bestuur van de protestants-christelijke basisschool Willem van Oranje in Woudenberg. Het bestuur heeft begin deze maand een lerares geschorst die ongehuwd samenwoont.

Naar aanleiding van vragen van de D66-Kamerleden Groenman en Nuis hierover zei Wallage gisteren in de Tweede Kamer te overwegen de kosten van vervanging voor de lerares niet te vergoeden. Schoolbesturen die als werkgever dergelijke “rare sprongen” maken, kunnen “niet automatisch de rekening naar Den Haag sturen”, zei Wallage. Hij doelde daarbij op de kosten voor vervanging of - bij een eventueel ontslag - wachtgeld. Het CDA zei in een eerste reactie dat Wallage met deze houding “buiten zijn boekje gaat”.

De staatssecretaris kondigde mede namens staatssecretaris Ter Veld (sociale zaken) aan te zullen nagaan of de wet- en regelgeving op dit terrein kan worden verscherpt. Wallage weigerde in te gaan op de suggestie van het Kamerlid Franssen (VVD) dat het wetsvoorstel gelijke behandeling door dit incident moet worden aangescherpt.

De lerares werd voor voorlopig drie maanden naar huis gestuurd omdat zij samenwoont. Het bestuur van deze school met de Bijbel, waar de lerares al veertien jaar werkt, acht samenwonen in strijd met de beginselen van de school. De lerares wil wel trouwen, maar haar partner beschikt nog niet over de benodigde verblijfstitel.

Wallage zei het eens te zijn met Groenman dat een eventueel ontslag van de betrokken lerares in strijd zou zijn met artikel 1673ij lid 7 van het Burgerlijk Wetboek. Daarin staat dat de werkgever bij het aangaan of beëindigen van een arbeidsovereenkomst geen onderscheid mag maken tussen gehuwden en ongehuwden. Maar het is aan de betreffende beroepscommissie of de burgerlijke rechter om de huidige ordemaatregel en een eventueel later ontslag te toetsen en uitspraak te doen, aldus Wallage.