Verkrachting van echtgenote verboden

LONDEN, 23 OKT. Het Britse Hogerhuis acht verkrachting in het huwelijk strafbaar en steunt daarmee de uitspraak van een hof van beroep, dat het principe dat een Brit niet schuldig kan zijn aan verkrachting van zijn wettige echtgenote “anachronistisch” is.

Daarmee wordt een oud principe over boord gezet. Lord Keith zei dat de stelling van de hoogste rechter in 1763 dat een vrouw door een huwelijk haar lichaam ter beschikking stelde aan haar man en dat ze dus altijd moest instemmen met seksuele omgang in deze tijd onaanvaardbaar is geworden. (Reuter)