Uit pensioenfondsen en gas; Kabinet wil meer geld voor infrastructuur

DEN HAAG, 23 OKT. Het kabinet wil voor de financiering van de Betuwelijn en de hoge-snelheidslijn TGV op basis van vrijwilligheid en commerciële uitgangspunten samenwerken met pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. De inkomsten uit de extra export van aardgas zullen worden gebruikt voor extra infrastructuurprojecten.

Dit schrijft minister-president Lubbers in een brief over de financiering van infrastructuur aan de Tweede Kamer. Volgende week spreekt de Kamer hierover.

De fracties van de regeringspartijen CDA en PvdA hebben er twee weken geleden tijdens de algemene en politieke beschouwingen bij het kabinet op aangedrongen haast te maken met de gesprekken met pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen.

De CDA-fractie is “blij met de snelle reactie” van de premier en “hoopt dat een aantal noodzakelijke projecten nu snel van de grond komen”, aldus een voorlichter.

Ook de PvdA-fractie reageert positief. “Het is een goed signaal richting markt, nadat al bijna anderhalf jaar heen en weer wordt gepraat”, zegt PvdA-fractielid A. Melkert. “Het is goed dat er eindelijk echte duidelijkheid is gegeven omtrent de inkomsten uit de extra aardgas-export.”

De pensioenfondsen hebben “positief” gereageerd op de brief van Lubbers. “Een prima initiatief om in de wirwar van ideeën wat concrete lijnen trekken”, zegt mr. P.R. de Vlam, secretaris van de Vereniging van Bedrijfspensioenfondsen. Hij ziet in de brief een goede gespreksbasis.

In de Miljoenennota 1992 schreef het kabinet nog dat de extra aardgasbaten zouden worden gebruikt voor infrastructurele projecten of voor vermindering van de staatsschuld. In de brief die Lubbers gisteren naar de Kamer stuurde staat dat de extra aardgasopbrengsten alleen worden bestemd “voor extra infrastructuurprojecten”, waarbij “voorrang” wordt gegeven aan de Betuwelijn en het traject voor de supersnelle trein tussen Parijs en Amsterdam.

In 1995 ontvangt het rijk een bedrag van 280 miljoen gulden uit de extra gasexport. Begin dit jaar kreeg de Gasunie van minister Andriessen (economische zaken) toestemming 200 miljard kubieke meter aardas extra te verkopen. De opbrengst wordt geschat op 30 à 40 miljard gulden.

Pag 23:

Kabinet wil geld fondsen

Bovendien heeft Nederland nog miljarden guldens tegoed van Duitsland voor teveel geleverd aardgas uit een gemeenschappelijk geëxploiteerd aardgasveld in het Eems-Dollard gebied, de zogenoemde Common Area-gelden. Dat bedrag zal - onder aftrek van 700 miljoen gulden voor de afwikkeling van de laatste tegenvallers in de WIR-investeringspremies - volledig aan de infrastructuur worden besteed.

Infrastructuur-projecten waarop een “marktconform” rendement mogelijk is, moeten volgens Lubbers volledig voor private financiering in aanmerking komen. Projecten zonder of met onvoldoende rendement blijven gefinancierd door de overheid. Projecten met een positief, maar geen marktconform rendement komen in aanmerking voor samenwerkingsverbanden tussen overheid en particuliere sector.

De (mede-)finaciering dient op commerciële basis te gebeuren. “Het dient derhalve betrekking te hebben op projecten die zich lenen voor toepassing van het profijtbeginsel (toerekenbaar profijt) zodat sprake is van een direct zichtbaar te maken verwacht rendement”, schrijft Lubbers in zijn brief.

Deelname van pensioenfondsen moet op basis van “vrijwilligheid” plaatsvinden, aldus Lubbers. Ook buitenlandse belangstellenden moeten de mogelijkheid krijgen om deel te nemen aan de projecten.

Verder schrijft de minister-president dat de pensioenfondsen geen bevoorrechte behandeling krijgen. Dit betekent dat de belastingheffing op overwinsten van pensioenfondsen - de zogenoemde Brede Herwaardering II - niet wordt versoepeld. Dit wetsvoorstel ligt voor behandeling bij de Tweede Kamer en sommige Kamerleden willen de wet versoepelen wanneer de pensioenfondsen investeren in de bouw van tunnels, wegen en spoorlijnen.