PvdA en CDA vinden elkaar in milieuheffingen

DEN HAAG, 23 OKT. Een compromis tussen CDA en PvdA in de Tweede Kamer over de milieuheffingen ligt in het verschiet.

Als minister Alders (VROM) belooft dat hij met voorstellen komt waardoor de heffing met ingang van 1993 niet meer eenzijdig op brandstofverbruik drukt, is het CDA bereid voor 1992 met de verhoging ervan akkoord te gaan.

Het CDA eist dan wel dat de toeslag op brandstoffen zodanig wordt geheven dat bijvoorbeeld bedrijven die veel energie moeten verbruiken worden ontzien. Op dit moment wordt 25 procent door de industrie opgebracht, 41 procent door automobilisten, 16 procent door huishoudens en 18 procent door overige sectoren, vooral de landbouw. Volgens de plannen van Alders moet de heffing volgend jaar 1,5 miljard gulden opleveren (591 miljoen meer dan dit jaar), oplopend tot 2,2 miljard in 1994. Volgend jaar vermindert volgens het voornemen van de minister procentueel het aandeel van het verkeer tot 27 procent en stijgt dat van de andere sectoren: voor industrie bijvoorbeeld naar 30 en voor huishoudens naar 20 procent.

In die verdeling wil de CDA-fractie wijzigingen aanbrengen. “Een moeizame weg”, kenschetste Tweede-Kamerlid Lansink gisteren dit plan, “maar als het niet anders kan, niet onaanvaardbaar.” Liever zou het CDA volgend jaar al een systeem introduceren waarbij de heffingen niet alleen meer over brandstofverbruik worden berekend. Volgens het Kamerlid Lansink zou een dergelijke omvorming 1 juli 1992 moeten kunnen worden geïntroduceerd en kunnen de tarieven zodanig worden dat de opbrengst gelijk blijft. Alders en de PvdA vrezen echter dat zo'n koerswijziging op korte termijn onmogelijk is zonder de opbrengst voor volgend jaar in gevaar te brengen.

Over het principe dat de milieuheffingen over een breder terrein worden geheven, bestaat wel overeenstemming. De PvdA kwam gistermiddag met een aantal suggesties voor extra heffingen in de komende jaren, waarvan de opbrengst moet worden gebruikt om loon- en inkomstenbelasting en eventueel de BTW te verlagen. Het Kamerlid Van der Vaart noemde onder meer hogere accijnzen op diesel, invoering van accijns op LPG, heffingen op bestrijdingsmiddelen in de land- en tuinbouw, op stikstof en fosfaat die in mest voorkomen, op het storten van afval en op het winnen van oppervlaktedelfstoffen. De PvdA vindt dat de motorrijtuigenbelasting voor vrachtauto's omhoog moet en wil daar een lagere belasting voor schone, zuinige en kleine auto's tegenover stellen.