Het maken van pulp is een onderschat ambacht

Laatst voor het eerst twee nieuwe Nederlandse dramaseries gezien - en mijn hemel, wat een deerniswekkend gestuntel!

“Je werk betekent heel veel voor je, hè?”, vraagt een cliënt suggestief aan de diëtiste van een soort beauty farm, nadat het gesprek over heel andere dingen is gegaan en de diëtiste geen enkele aanleiding heeft gegeven tot de in die vraag besloten observatie. Dat was deel twee van Villa Borghese bij de AVRO, voor de helft betaald door de Hartstichting (uit collectegeld!) en door het Praeventiefonds (uit overheidssubsidie!) en opgezet om onder het mom van amusementsdrama gezondheidsvoorlichting op te dissen. Van dat laatste heb ik nauwelijks iets gemerkt, of het moest de voortdurende hunkering van enkele cliënten naar drank of copieuze maaltijden zijn.

“Wat is er toch met ons aan de hand, WP?”, zegt de matresse van de directeur van een luchtvaartmaatschappij tegen haar minnaar - in een scène die verder nergens toe leidt. Dat was deel drie van Take off bij Veronica, opzettelijk bedoeld als pulp.

Beide series, dit najaar alletwee te zien op de donderdagavond, bleken vooral tekort te schieten in het creëren van spanning. Villa Borghese bevatte enig onbeholpen gedoe in het halfduister, slecht afgekeken uit duizend politieseries, en in Take off werd in een donkere auto door twee onverstaanbare mannen iets gemompeld dat op criminaliteit moest duiden. Door een schrijnend gebrek aan vakkundige acteurs die van een paar fletse zinnetjes nog iets van allure kunnen maken, lijkt het allemaal nergens meer op. Iedereen die twee zinnen uit zijn hoofd kan leren is in zulke series welkom. Maar de tweederangs-acteur die in Dallas de centrale slechterik JR speelde was een wonder van subtiliteit en raffinement vergeleken bij de gemanicuurde dressman die in Take off onder de initialen WP een soortgelijke functie heeft.

En dan die dialogen, waarin de personages elkaar om de regel bij de voornaam noemen! Zou het zijn omdat iedereen zó oninteressant en zó verwisselbaar is, dat de kijker bij voortduring aan hun voornamen moet worden herinnerd, of is het gewoon de onkunde van de makers die menen dat Amerikaanse en Engelse zinswendingen straffeloos in het Nederlands kunnen worden overgeplaatst? Ik vrees het laatste.

Het maken van pulp is een lastig ambacht, dat makkelijk wordt onderschat. Pulp is een weggooi-produkt, maar dat betekent nog niet dat het ook slecht gemaakt moet zijn. Integendeel. Hoezeer de plank in Villa Borghese en Take off wordt misgeslagen, blijkt uit de schamele kijk- en waarderingscijfers. De AVRO heeft gisteren zelfs, met het oog op de desastreuze start, besloten haar serie uit prime time te verwijderen en te verplaatsen naar de vooravond. Doorslaggevend is nu eenmaal in dit geval de reactie bij de grootste gemene deler van het kijkvolk. En ook volgens dat publiek deugt er dus geen snars van.

    • Henk van Gelder