Antillen nog niet unaniem voor opslitsing landen

WILLEMSTAD, 23 OKT. Een overleg over herstructurering van de Nederlandse Antillen deze week in Willemstad heeft niet geleid tot een eensluidend standpunt.

Het bovenwindse eiland Sint Eustatius kiest als enige van de vijf eilanden voor behoud de Antillen als een geheel. De andere eilanden willen, zij het in verschillende vorm, de status van een zelfstandig land binnen het Koninkrijk. Het Antilliaanse kabinet zal de standpunten van de verschillende eilanden bespreken en op een komend overleg haar mening daarover bekendmaken. De twee grootse eilanden Curaçao en Sint Maarten, willen binnen het Koninkrijk geheel zelfstandig verder, eventueel in samenwerkingsverband met andere eilanden. Bonaire opteert ook voor een afzonderlijke status maar wil dan wel, net als Saba, dat er een vorm van samenwerking blijft met andere eilanden, bij voorkeur met Curaçao. Ook Sint Maarten is bereid een vorm van samenwerking met andere eilanden aan te gaan.