Vluchtelingenwerk steunt president

UTRECHT, 22 OKT. De vereniging VluchtelingenWerk heeft in een open brief aan de Duitse president Von Weizsäcker haar waardering uitgesproken voor de wijze waarop de president “zich sterk maakt voor handhaving van het recht op asiel voor wie vervolging te vrezen heeft en voor de veiligheid van asielzoekers”.

Anderzijds schrijft de vereniging het te betreuren dat er zowel vanuit de Duitse politiek als vanuit andere maatschappelijke sectoren te laat is gereageerd op de gewelddadigheden tegen buitenlanders.