Provincie tegen plan van museum in Groningen

GRONINGEN, 22 OKT. De Groningse gedeputeerde van cultuur, mevrouw M. de Meijer (PvdA) vindt dat in het nieuwe beleidsplan van het Groninger Museum de regionale functie van het museum te weinig uit de verf komt. Museumdirectie en bestuur moeten het plan op dat punt nader invullen, en dan kan pas besloten worden of de provincie een extra exploitatiesubsidie van driehonderdduizend gulden overmaakt.

De directeuren F. Haks en B. Ouwerkerk van het Groninger Museum presenteerden onlangs een nieuw beleidsplan voor het museum, met het oog op het nieuw te bouwen museum op een eiland in het kanaal voor het Groninger treinstation. Over dit plan ontstond commotie omdat de conservatoren vonden dat hun functie werd aangetast. Museumbestuur en de Groninger wethouder van cultuur Y. Gietema stelden zich achter het plan op.

Eén bestuurslid, mr. G. Overdiep, stapte uit het bestuur, omdat hij zich niet met het plan kon verenigen. Overdiep, die tientallen jaren in het bestuur zat, is van mening dat de conflicten binnen het Groninger Museum alleen op te lossen zijn als het huidige musea gesplitst wordt in een museum voor moderne beeldende kunst en een provinciaal historisch museum. Haks is daar tegen.