Protocol voor opnieuw gebruiken van weefsels

DEN HAAG, 22 OKT. De geneeskundige inspectie van de volksgezondheid voor Zuid-Holland heeft alle ziekenhuizen in de provincie geschreven dat zij voor het einde van het jaar een protocol moeten hebben opgesteld met regels voor het “hergebruik van weefsels en organen”. De ziekenhuizen moeten bovendien aangeven hoe zij toezicht zullen houden op de naleving van die protocollen. De inspectie heeft hiertoe besloten na een onderzoek in diverse ziekenhuizen in Zuid-Holland.

Daarbij is gebleken dat vooral weefsels opnieuw worden gebruikt, vaak zonder medeweten van de patiënt. Ook blijkt het voor te komen dat personeelsleden in mortuaria er door artsen toe worden bewogen zonder toestemming lijken te openen en stukken weefsel of bot weg te nemen, zodat dit vervolgens kan worden gebruikt voor de behandeling van patiënten.

Volgens de regionaal geneeskundig inspecteur, mevrouw I.M. Schicht, gebeurt dat naar schatting één- tot tweemaal per jaar per ziekenhuis. De procedure bij orgaantransplantaties wordt volgens haar zeer zorgvuldig gevolgd. Met de andere regionale inspecties is afgesproken dat in Zuid-Holland wordt bekeken hoe de gang van zaken bij hergebruik van anatomisch materiaal kan worden verbeterd. Als ziekenhuizen er in slagen zelfstandig orde op zaken te stellen, zullen ook de ziekenhuizen in de rest van Nederland worden aangeschreven.