Kamervragen over nieuw kalveroormerk

DEN HAAG, 22 OKT. De stichting Gezondheidsdienst (SGD), die verantwoordelijk is voor de verplichte invoering van het nieuwe kalveroormerk, overweegt de verplichting tot oormerken - de streepjescode - terug te draaien. Dit heeft de woordvoerder van de SGD, A. Gielen, vandaag desgevraagd meegedeeld.

De SGD stelt de verplichting tot oormerken van kalveren ter discussie naar aanleiding van de schriftelijke vragen die gisteren gesteld zijn door de Tweede Kamerleden Beckers (Groen Links) en Van der Vlies (SGP) aan minister Bukman (landbouw).

De kamerleden dringen er op aan dat de minister laat onderzoeken of het oormerken van kalveren met de nieuwe streepjescode tot verwondingen van de dieren leidt. Als dat zo is, zou de op 1 oktober ingegane verplichting ongedaan moeten worden gemaakt.

Veehouders, dierenartsten en de Dierenbescherming menen dat de invoering van het oormerk te overhaast is geweest.

Er is een actiegroep van veehouders opgericht die het ministerie van landbouw verwijt onvoldoende aandacht te hebben besteed aan klachten die tijdens de proefperiode zijn ingebracht.

Het Fries Rundvee Syndicaat (FRS) en de Rundvee Organisatie Drenthe (ROD) hebben te kennen gegeven weer over te gaan op de traditionele manier van registratie. Volgens de oude methode worden de kalveren geregistreerd door middel van schetskaarten waarop de vlekken van de dieren worden getekend.

De organisaties willen hiermee veehouders die weigeren het oormerk te gebruiken de kans bieden hun kalveren toch te registreren.

Beide organisaties gaan daarmee in tegen de uitrdukkelijke wens van de SGD, die alleen registratie door middel van oormerken wil.

De stichting erkent de schetsen - nog - niet en zegt maatregelen te treffen tegen veehouders die hun kalveren niet oormerken. Op het niet "wettelijk registreren' staat nu een boete van tienduizend gulden of een half jaar gevangenisstraf.