Kaland neemt afstand van kritiek op Kamer

DEN HAAG, 22 OKT. A.J. Kaland, fractievoorzitter van het CDA in de Eerste Kamer, heeft in een brief aan minister-president Lubbers, fractievoorzitter Brinkman en de Tweede-Kamerfractie van het CDA enige afstand genomen van de kritiek die hij vorige week uitte in HP-De Tijd. De term "stemvee' die hij voor de CDA-fractie in de Tweede Kamer reserveerde, noemt hij in de brief “een ongelukkige uitdrukking mijnerzijds”. Verder schrijft hij: “Hoewel de essentie van mijn kritiek niet nieuw is, is de formulering en de vervorming daarvan door de journalist betreurenswaardig.”

Kaland kritiseert de zijns inziens “slordige” aanpak van de betrokken journalist van HP-De Tijd. Zo zou hij zijn uitspraak over het "stemvee' hebben gekoppeld aan de houding van de CDA- en PvdA-fractie in de Tweede Kamer tegenover de WAO- en Ziektewetplannen van het kabinet. “Deze specifieke onderwerpen zijn door de journalist veralgemeniseerd”, aldus Kaland.

Dat Kaland kritiek zou hebben op het stemgedrag van de Tweede Kamerleden H. Gualthérie van Weezel en H. Hillen noemt Kaland ronduit “onjuist”. “Ik kan de opmerking over Hans van Weezel en Hans Hillen niet gemaakt hebben, omdat ik van deze collega's nog nimmer reacties heb gehad in kritische zin, wel tegenovergestelde”, aldus Kaland.

De fractie-voorzitter zegt verder geen interview te hebben gehad met HP- De Tijd. Hij schrijft slechts commentaar te hebben geleverd op een artikel dat de betrokken journalist aan het voorbereiden was over de verhouding tussen de Eerste en Tweede Kamer.