Israel waarschuwt VS; duldt geen rol voor PLO

TEL AVIV, 22 OKT. Israel heeft de VS gisteren gewaarschuwd dat het onder geen enkele voorwaarde de aanwezigheid zal dulden van de PLO, Palestijnen uit Oost-Jeruzalem of uit de Palestijnse diaspora als officiële afgevaardigden bij de komende vredesconferentie in Madrid.

Premier Yitzhak Shamir zei gisteren voor zijn vertrek naar Frankrijk “volledig verrast” te zijn door berichten dat de VS aan twéé Palestijnse delegaties officiële uitnodigingen hebben gestuurd. “Niemand heeft daarover met ons gesproken. We zullen moeten nagaan of dit in overeenstemming is met de door ons aanvaarde regels. We moeten de (Palestijnse) namen nog controleren en we zullen dienovereenkomstig handelen”, zei Shamir.

Behalve de 14 Palestijnse afgevaardigden die aan de Israelische criteria voldoen (uit de bezette gebieden, niet uit Oost-Jeruzalem en geen PLO-leden) zou Washington ook zes Palestijnen officieel hebben uitgenodigd die voor Jeruzalem onaanvaardbaar zijn. Deze door de Oostjeruzalemmer Faisal Husseini te leiden delegatie, waarin ook drie Palestijnen uit de Palestijnse diaspora zijn opgenomen, zou in Madrid als een "adviesraad' voor de officiële Palestijnse delegatie optreden.

Volgens het Israelische blad Hadashot van vandaag heeft Washington ontkend dat de Palestijnse "adviesraad' een officiële status in Madrid zal krijgen. Palestijnse bronnen in Oost-Jeruzalem zeiden vanmorgen echter dat de VS de zes leden van de "adviesraad' wel officieel voor de vredesconferentie zullen uitnodigen. “Israel hoeft toch niet met deze raad te onderhandelen? Wat is dan het probleem? Israel heeft er toch geen last van als de leden van deze raad in de directe nabijheid van de conferentiezaal zijn”, zeiden de Palestijnse bronnen lachend.

Pag.4:

Israel en de 2 Palestijnse delegaties

Israels argwaan werd gewekt doordat de Amerikaanse uitnodiging voor de vredesconferentie aan de Palestijnen op het Amerikaanse consulaat in Jeruzalem aan Faisal Husseini werd overhandigd.

PLO-leider Yasser Arafat deed er gisteren in Kairo een schepje boven op met de verklaring persoonlijk Faisal Husseini tot onderhandelaar met de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, James Baker, en tot hoofd van de Palestijnse delegatie naar Madrid te hebben benoemd. Volgens Arafat zal Israel niet alleen worden verrast door de samenstelling van de Palestijnse "adviesraad' maar zal het zich er ook bij moeten neerleggen dat de “PLO actief bij het vredesoverleg zal zijn betrokken”.

Volgens Palestijnse bronnen in Oost-Jeruzalem betekent dit dat dr. Haidar Abdul Shafi, die door Arafat als hoofd van de officiële delegatie is benoemd, in Madrid de ondergeschikte zal zijn van Faisal Husseini, die op zijn beurt in nauw contact zal staan met de PLO in Tunis. Faisal Husseini zou in de loop van de dag de namenlijst van de 14 Palestijnse afgevaardigden naar Madrid aan de Amerikaanse consul in Jeruzalem overleggen.

Hoewel de Israelische regering erbij blijft dat de PLO buiten het vredesproces staat, verschijnen in de pers commentaren waarin het tegendeel wordt gesteld en Shamir ervan wordt beschuldigd het volk over de rol van de PLO in Madrid op een dwaalspoor te brengen. Israelische commentatoren leggen er de nadruk op dat de Palestijnen namens de PLO naar Madrid gaan en tijdens de vredesconferentie nauwe contacten met de PLO in Tunis zullen onderhouden.

In Palestijnse kringen in Oost-Jeruzalem tilde men vanmorgen niet te zwaar aan de in Teheran geuite dreigementen van Ahmed Jibrils Palestijnse guerrilla-organisatie aan het adres van Palestijnen die het wagen naar de vredesconferentie te gaan. Volgens hen zal Syrië Jibril, die in Damascus zijn hoofdkwartier heeft, onder zware controle plaatsen.

Shamir heeft nog niet besloten of hij de Israelische delegatie naar het vredesoverleg zal leiden. Indien de Egyptische president Hosni Mubarak en koning Hussein van Jordanië besluiten wel te gaan wordt de kans groot geacht dat Shamir hetzelfde zal doen. In dat geval wordt in Jeruzalem rekening gehouden met een eerste ontmoeting tussen Shamir en Mubarak in Madrid. Mubarak zei gisteren hiertoe bereid te zijn indien dit tot de vrede zal bijdragen.

    • Salomon Bouman