Inspectie vindt werk aan spoor te gevaarlijk

UTRECHT, 22 OKT. De Arbeidsinspectie vindt het aantal dodelijke ongevallen bij werkzaamheden aan de spoorwegen te hoog. Als NS niet op korte termijn maatregelen neemt om dit aantal te verlagen, zal de inspectie een aanwijzing geven, aldus hoofdinspecteur J. Broeze.

De Arbeidsinspectie heeft becijferd dat er de afgelopen vijf jaar gemiddeld per jaar 1,4 doden vallen bij het werk op en bij de spoorbaan. “Daar moet NS structureel wat aan doen”, aldus Broeze, want volgens hem is dit gemiddelde aanzienlijk hoger dan in de industrie. Daar ligt het vergelijkbare cijfer op 0,17 doden per jaar.

Broeze praat vanmiddag met de NS-directie en volgende week met het overlegorgaan (een soort ondernemingsraad) van de NS-dienst infrastructuur. Als die gesprekken niet leiden tot bevredigende resultaten, zal de Arbeidsinspectie de NS verplichten maatregelen te treffen. De wet biedt de inspectie daartoe de mogelijkheid in de vorm van een zogenoemde aanwijzing.

Broeze wilde niet vooruitlopen op de vraag wat er moet veranderen. Bestuurder W. Korteweg van de Vervoersbond FNV is blij met het initiatief van de Arbeidsinspectie. Het werk aan de spoorbaan wordt door de toenemende frequentie van het treinverkeer steeds gevaarlijker, aldus Korteweg. Om de gevaren te verkleinen, wil hij een oud idee van NS zelf van stal halen: op baanvakken waar wordt gewerkt moet de treindienst worden stilgelegd en vervangen door een busdienst.

Een andere suggestie van de Vervoersbond is de maximale diensttijd van personeel, dat moet toezien op de veiligheid van de ploegen, te verkorten. Korteweg laakte de trage gang van zaken bij NS. (ANP)