Herziening NHS is door eerste ronde

LONDEN, 22 OKT. De Britse regering heeft een motie van de Labour-oppositie over de herstructurering van de nationale gezondheidszorg (NHS) met gemak overleefd. Dat resultaat viel gezien de Conservatieve meerderheid in het Lagerhuis ook te verwachten. Maar Labour lijkt erin geslaagd het wantrouwen over “sluipende privatisering” van de NHS gaande te houden, ondanks categorische verzekeringen van William Waldegrave, de minister van volksgezondheid, dat het hem alleen om het stimuleren tot grotere efficiency gaat.

Labours voorsprong in de opiniepeilingen (zeven procent in de laatste telling) berust voor een groot gedeelte op de bewering dat de regering de NHS als gratis en openbare voorziening voor iedereen ontmantelt en degradeert tot een tweederangs dienstverlening voor mensen die geen privé-verzekering kunnen betalen. Meer dan de helft van de kiezers geeft de veranderingen in de NHS als reden om bij de komende verkiezingen niet op de Conservatieven te stemmen. Dat gegeven vreet aan het Conservatieve vertrouwen dat een vierde achtereenvolgende verkiezingsoverwinning voor het grijpen ligt, zodra begin volgend jaar de economie tekenen van opbloei gaat vertonen. De Tories verwijten Labour dat ze “schandelijke leugens” vertelt en electoraal gewin probeert te slaan uit “griezelverhalen” over wat er met hun plaatselijke ziekenhuis staat te gebeuren. Maar Labour ziet zich gesteund door onder andere de British Medical Association, de belangengroep van artsen en specialisten, en door de vakbonden van verplegend personeel, die tegen de veranderingen zijn. Zij zeggen dat de NHS (met een begroting van dertig miljard pond per jaar) niet voldoende geld van de overheid krijgt. De BMA raamt dat er zes miljard per jaar bij moet.

Labours schaduwminister van gezondheidszorg, Robin Cook, heeft beloofd dat een Labourregering de door de Conservatieven geïntroduceerde verzelfstandiging van ziekenhuizen ongedaan zal maken en dat ze “zal werken aan het terugbrengen van het tekort aan financiering”. Maar Cook kan, geprest door de Conservatieven, niet zeggen hoeveel geld een Labour-regering dan wel in de NHS zal stoppen, noch waar ze dat vandaan zal halen.

    • Hieke Jippes