Bosbranden

In de artikelen over de bosbranden in Indonesië (NRC Handelsblad, 14 oktober) waarin wordt gesproken van een dreigende milieuramp, wordt niet ingegaan op de oorzaak ervan.

De bosbranden zijn het gevolg van (teveel) kappen van tropisch regenwoud. Het gebied in Borneo dat nu in brand staat, is hetzelfde gebied dat in 1982-83 is verbrand, toen een oppervlak zo groot als Nederland. Wat nu brandt noemt men in Indonesië het blu(oe)kar, secundair bos. De vegetatie die opkomt na ontbossen, eerst struiken en lage boompjes, daarna wat grotere bomen. Alle gekenmerkt door een zeer snelle groei, en heel zacht en makkelijk brandbaar hout. Acht jaar na de vorige brand was er al genoeg van dat secundaire bos om uit de lucht een bosachtig aspect te geven. De bewering in de krant dat "grote stukken regenwoud in brand staan' is dus onjuist.

Deze ontwikkeling had kunnen worden voorkomen als men het grootste deel nooit had gekapt. Hier blijkt weer dat de opbrengsten van het hout op den duur worden tenietgedaan door de milieuschade van het kappen (brand is lang niet de enige schade). Een andere zaak is dat de perioden van extreme droogte pas regelmatig zijn gaan optreden nadat het kappen begonnen is. Niet alleen wordt de vegetatie kwetsbaarder, het weer wordt - periodiek - droger, wat de kans op brand weer groter maakt.

Men heeft altijd nagelaten om tijdens en na het kappen maatregelen te nemen. Voor het behoud van de biodiversiteit moet men waarschijnlijk ongeveer twintig procent van het bos ongestoord laten. Een ongestoord primair regenwoud in Borneo is resistent tegen vuur.

Men heeft zoveel mogelijk geld willen verdienen en zo min mogelijk willen uitgeven. En dan moeten nu de Westerse landen te hulp komen. Aangezien de Indonesische regering nu ontdekt dat de meranti, die zoveel oplevert, begint op te raken, is men eindelijk begonnen met proeven om die aan te planten. Ook als de jonge aanplant niet verbrandt, dan zullen de bomen pas volwassen zijn vele jaren nadat de meranti "uit het wild' op is. De tussenliggende tijd moet overbrugd worden. Daarom gaat men ook in Irian Jaya kappen. Zodat daar dezelfde rampen staan te gebeuren in de naaste toekomst.

    • Dr. Hans P. Nooteboom