Amerikanen dagen Lloyd's of Londen voor rechter VS

Een groep van 64 Amerikaanse ""names'' heeft het Britse verzekeringsinstituut Lloyd's of Londen voor de rechter gedaagd.

De aanklacht luidt dat Lloyd's een verkeerd beeld heeft geschetst van de risico's. De klacht is ingediend bij het districtsrechtbank van Manhattan in New York.

""Names” zijn beleggers die zich met hun privé vermogen garant hebben gesteld voor de risico's die via Lloyd's worden verzekerd. Lloyd's draait de laatste tijd met verlies als gevolg van enorm hoge schadeclaims uit tal van in vroegere jaren gesloten verzekeringscontracten. Hierdoor zijn al vele “names” hun vermogen geheel of gedeeltelijk kwijtgeraakt. De 64 Amerikanen zouden sinds 1988 tezamen ruim negen miljoen dollar hebben verloren door zich garant te stellen.

De Amerikaanse groep stelt dat geen juist beeld is gegeven van de risico's die kleven aan de deelneming in het verzekeringsinstituut. Ook zou Lloyd's niet hebben voldaan aan de verplichting de deelnemingen van de “names” aan te melden bij de SEC, de Amerikaanse beurscommissie.

Het Britse verzekeringsinstituut begon in 1970 met het aantrekken van kapitaal in het buitenland. Op het ogenblik zijn er ruim tweeduizend Amerikanen die in totaal voor ruim een miljard dollar garant staan voor de te verzekeren risico's. De verliezen van Lloyd's hebben ook in Groot-Brittannië voor beroering gezorgd.