Van der Spek wil een nieuwe PSP

AMSTERDAM, 21 OKT. Het voormalige Tweede-Kamerlid van de PSP, F. van der Spek, heeft het initiatief genomen tot heroprichting van deze partij.

Hij kwam dit weekeinde in Amsterdam met een aantal geestverwanten bijeen om de oprichting van de PSP te bespreken. De PSP werd begin dit jaar officieel opgeheven na de fusie met de PPR en de CPN in Groen Links. Van der Spek werd enkele jaren geleden in de PSP op een zijspoor gezet na een heftige richtingenstrijd in die partij. Volgens hem is een pacifistisch-socialistische partij noodzakelijk omdat Groen Links te veel naar rechts is verschoven. Van der Spek (67) zei dat de bewapening nog steeds doorgaat en dat daarom de stem van de PSP moet worden gehoord. Volgend jaar wil hij de nieuwe PSP oprichten en een concept-programma presenteren. Van der Spek wil zelf geen lijsttrekker zijn bij verkiezingen.