North: Reagan wist van Iran-contras-zaak

NEW YORK, 21 OKT. De voormalige medewerker van het Witte Huis overste Oliver North zegt in een nieuw boek dat hij ervan overtuigd is dat ex-president Ronald Reagan “alles wist” over het zogeheten Iran- contras-schandaal ondanks beweringen indertijd van het tegendeel. North onthult dat hij onder druk werd gezet door een medewerker van de toenmalige vice-president George Bush, een senator en een miljonair om te verklaren dat Reagan van niets wist.

North zelf vervulde een centrale rol bij de Iran-contras-affaire, waarbij in het geheim wapens werden verkocht aan Iran in de hoop zo Amerikaanse gijzelaars in het Midden-Oosten vrij te krijgen. Met de winsten van deze transactie werd op illegale wijze militaire hulp verschaft aan de Nicaraguaanse contras bij hun strijd tegen het sandinistische bewind in Managua.

Al toen het schandaal openbaar werd in november 1986 zei North dat hij altijd de indruk had gehad dat president Reagan op de hoogte was van de gang van zaken. “En nu vijf jaar later, ben ik daar zelfs nog meer van overtuigd: president Reagan wist alles”, aldus North in fragmenten van zijn nieuwe boek die in het jongste nummer van het weekblad Time worden gepubliceerd.

“Ronald Reagan wist ervan en keurde een groot deel goed van wat er gebeurde zowel met het Iraanse initiatief als met de particuliere inspanningen voor leveranties aan de contras, en hij kreeg regelmatig gedetailleerde briefings over beide onderwerpen”, schrijft North.

North, die onlangs werd vrijgesteld van verdere rechtsvervolging nadat hij eerder tot een boete van 150.000 dollar was veroordeeld, stelt in zijn boek dat zijn advocaat werd benaderd door de Texaanse miljonair H. Ross Perot. Deze opperde dat North zou verklaren dat de president van niets wist. Ross Perot zou er dan op toezien dat, als North tot gevangenisstraf werd veroordeeld, zijn familie niet in moeilijkheden zou komen en dat North bij zijn vrijlating een baan bij hem kon krijgen. Ook een niet nader genoemde militaire medewerker van Bush en de voormalige senator Paul Laxalt uit Nevada zouden North op het hart hebben gedrukt om de president vrij te pleiten. (Reuter)