"Israel speelde Moskou atoomgeheim VS toe'

TEL AVIV, 21 OKT. Op last van premier Yitzhak Shamir heeft Israel in het begin van de jaren tachtig de KGB Amerikaanse militaire geheimen in handen gespeeld.

Dat is een van de sensationele onthullingen in een deze week in de VS uitgekomen boek met de titel "Samsons optie' over Israels atoompotentieel van de hand van Seymour Hersh, een veel bekroonde ex-verslaggever van de New York Times.

Israel kreeg de uiterst geheime Amerikaanse informatie van de in 1987 wegens spionage voor Israel tot levenslang veroordeelde Jonathan Pollard. Volgens Seymour Hersh veranderden de Russen kort na het verkrijgen van de Israelische informatie hun strategische atoom-paraatheid.

Shamir heeft de door Pollard verstrekte Amerikaanse geheimen in gecensureerde vorm naar Moskou doorgespeeld omdat hij uit was op een verbetering van de betrekkingen met de Sovjet-Unie.

De Amerikanen kwamen naar aanleiding van de plotstelinge veranderingen in de Russische atoomwapenopstelling tot de conclusie dat een spion in Washington toegang had tot de hoogste Amerikaanse militaire geheimen. Een diepgaand onderzoek leidde tot de arrestatie en veroordeling van Pollard.

In een vraaggesprek voor de televisie zei Hersh gisteravond dat hij zijn informatie over Shamirs rol in deze affaire onder andere ontleende aan Israeliërs die zich in de VS hebben gevestigd.

Het blad Yedioth Achronoth publiceert vandaag een vraaggesprek met de zich in New York ophoudende Ariel Ben Menashe die de bevindingen betreffende Shamir bevestigt. “Ik weet het uit de eerste hand”, zei hij. “Ik behoorde tot diegenen die van het bureau van premier Shamir de opdracht kregen de informatie (van Pollard) over te dragen (aan de Russen) toen ik uit naam van het ministerie van defensie nog in Polen was. Shamir gaf het bevel.”

De onthullingen over Shamirs rol in deze affaire waren hoogstwaarschijnlijk president Bush reeds geruime tijd bekend en verklaren waarom, nog afgezien van politieke meningsverschillen, de Amerikaanse president zo ijskoud doet tegen de Israelische premier.

    • Salomon Bouman