"Ingrijpen VN nodig bij milieu-delict'

DEN HAAG, 21 OKT. Een VN-organisatie die kan ingrijpen in het geval van grove milieu-overtredingen door landen.

Daar pleiten het Wereld Natuur Fonds, de Internationale Unie voor het behoud van Natuur en Natuurlijke Hulpbronnen en het milieuprogramma van de Verenigde Naties UNEP voor in een gezamenlijk rapport met de titel "Zorgen voor de aarde'. Het rapport werd vanmorgen in Den Haag overhandigd aan premier Lubbers, terwijl het in 56 andere landen ook aan vertegenwoordigers van regeringen werd aangeboden. "Zorgen voor de aarde' geeft aan wat moet gebeuren om van de aarde een "duurzame samenleving van mensen en dieren' te maken. Het rapport laat in het midden welke vorm de toekomstige VN-organisatie die daarop gaat toezien, moet krijgen.