Gekrakeel

Hoe is het mogelijk dat er zo uitvoerig gekrakeeld moet worden over het feit of Newmans Who's afraid of red, yellow en blue III nu wel of niet door Daniel Goldreyer met een roller en acrylverf is overgeschilderd. Waarom is het zo moeilijk om door een "objectief' onderzoek duidelijk te maken wat er is gebeurd?

Als mocht blijken dat het rode vlak in het schilderij inderdaad met een roller is opgebracht, waarbij het originele vlak voor altijd ontoegankelijk is geworden, is het publiek niet erg serieus genomen. De hartverwarmende terugkeer van de verloren zoon in het Stedelijk werd op ontroerende wijze in het journaal getoond. Het publiek komt kijken en kijkt naar een kopie. De toeschouwer, die door de kleuren van het schilderij overspoelt dient te worden, moet op tweeënhalve meter toekijken.

Het publiek, vertrouwend op de autoriteit van het Stedelijk Museum, is door het museum slecht geïnformeerd en te kijk gezet. De omgang van het Stedelijk Museum Amsterdam met zijn publiek dient ter discussie te staan. Zo niet, dan kan het museum een kleurplaat laten vervaardigen, onderverdeeld in drie vlakken die door een ieder geheel op eigen wijze kan worden ingevuld met de kleuren blauw, rood en geel. Het museum kan dan uitmaken welke de "echte' is.

De geruchten over zwijgplicht, die via de media over het publiek heen worden gestrooid, vergroten de geloofwaardigheid van het museum ook al niet. De museumbezoeker snapt er allemaal niets meer van en kan slechts vermoeden dat er wel meer aan de hand zal zijn dan een zoveelste restauratie. Wat is er nu wel, en wat is er nu niet waar van de geruchten over zwijgplicht? Waar blijft de hele verdere staf van het museum? Waar zijn de conservatoren en restauratoren van het museum? De gang van zaken heeft inmiddels, voor een buitenstaander, alle ingrediënten van een vermakelijke soap-opera waarin professionals elkaar van alles naar het hoofd slingeren. Enkele suggesties voor volgende afleveringen:

Heeft Goldreyer in de Amerikaanse restauratie-wereld ook problemen met zijn werkwijze? (NRC Handelsblad, 12 oktober). Wordt de staf van het museum geïntimideerd door Beeren? (Het Parool, 11 oktober). Wordt een ieder die de restauratie in twijfel trekt (dat mag toch in Nederland) bedreigd met een proces? Weet Beeren dat, indien hij de restauratie niet als "goed en bevredigend' kwalificeert, hij te maken krijgt met Goldreyer of diens advocaat? Wie is bang voor Beeren òf waar is Beeren bang voor?

    • F.H. Hoekstra