Een man om in de gaten te houden

Ik kan het me zo goed voorstellen - als mens zo gezegd. Je bent professor in de politicologie aan de Universiteit van Amsterdam, en het wil maar niet lukken, terwijl het leven zo groots en meeslepend kan zijn. Dat zie je om je heen. Als een geslaagde variant van dr. Clemens van de Wissel ga je door het leven. In dit geval is de naam professor dr. Marten Brouwer. Ik haast mij te vermelden, professor, dat uw collega-geleerde Van de Wissel is terug te vinden in een boek van de Nederlandse schrijver Willem Frederik Hermans, Uit talloos veel miljoenen, Amsterdam, 1981.

Ik neem geen risico bij deze prof. Want het is toch eigenlijk een schande dat een "nationale clown' als Jan Blokker tot professor wordt benoemd (Opiniepagina NRC Handelsblad, 19 oktober). Het is waar, het gaat al tijden slecht in ons zompige land; je hoort het van iedereen. Je ziet het weer bij die professor Blokker. De man - “die zelf nooit enigerlei doctoraal-diploma heeft behaald” - schrijft stukjes (columns), maakt de sociale wetenschappen belachelijk, en heeft niet de boeken gelezen die professor Brouwer heeft gelezen, en die is al een héél lange tijd professor. Waar moet dat heen? Ik weet het ook niet meer. Zouden al die geleerde sociale wetenschappers, onder wie zonder twijfel professor Brouwer, toch gelijk hebben met hun inzicht dat de samenleving geïndividualiseerd is, en normloos? Nou, dan heb ik daar last van. Daarom vind ik het zo fijn dat professor Brouwer er wel normen op na houdt door ons te waarschuwen tegen het oprukkende analfabetisme dat zich in de persoon van professor Jan Blokker in onze universiteiten nestelt. En dan nog wel in mijn stad, die in de ogen van iemand als professor Brouwer uit Amsterdam - waar zo veel boeken worden gelezen - toch al geen geletterde indruk achterlaat.

Ik ben daarom professor Brouwer onuitsprekelijk dankbaar voor het signalement over professor Jan Blokker. Een man om in de gaten te houden. Dat geldt ook voor professor Brouwer. Hoogleraar in de politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Hoe zou je dat "eigenlijk' kunnen worden als je zo'n ingezonden stuk schrijft?

    • Bram Peper