Consumptie van homeopathische middelen stijgt

AMSTELVEEN, 21 OKT. De consumptie van homeopathische en antroposofische geneesmiddelen neemt sterk toe.

Volgens cijfers van de associatie van twaalf fabrikanten en importeurs (Nehoma), die met elkaar 85 procent van de markt in handen hebben, is de omzet tussen 1985 en 1990 met zeventig procent toegenomen. Die groei heeft vooral betrekking op homeopathische produkten. De meest recente cijfers - die van 1989 - geven aan dat in dat jaar zeventig miljoen gulden werd omgezet, waarvan veertig- tot vijftig miljoen door de ziekenfondsen is vergoed.

Dit blijkt uit een concept-advies van de Ziekenfondsraad aan staatssecretaris Simons (volksgezondheid), waarover de raad donderdag vergadert. De raad is verdeeld over de vraag of ziekenfondsen homeopathische en antroposofische geneesmiddelen moeten blijven vergoeden. Een deel van de raad is tegen en meent dat deze middelen na een redelijke overgangstermijn vanaf 1 januari 1993 niet meer in het pakket mogen zitten. Een ander deel vindt van wel, omdat deze middelen “gedurende een reeks van jaren in een kennelijke behoefte voorzien.” Hoe de stemverhouding over het advies ligt blijkt donderdag tijdens de plenaire behandeling.

Naar schatting krijgen "consultatieve homeopathische artsen' jaarlijks 500.000 tot 600.000 patiënten op hun spreekuur. Dat aantal neemt jaarlijks toe met vijf tot tien procent. Het aantal consulten bij antroposofische artsen ligt naar schatting op 480.000. De groei van dat aantal bedroeg tussen '84 en '89 circa dertig procent. In 1984 constateerde de Geneesmiddelencommissie al “een wildgroei” bij de handel in deze preparaten. De Ziekenfondsraad voegt daar aan toe, dat er geen controle is op de aanprijzing van deze middelen.