Boefje

Tot mijn genoegen wijdde Jan Brusse zijn column "Een naamloos Boefje bij de Brussestraat' op de achterpagina (NRC Handelsblad, 4 oktober) aan het standbeeld van dit typisch Rotterdamse jongetje.

Het bronzen standbeeld van Boefje werd in 1979 door de Rotterdamse Studenten Vereniging "Sanctus Laurentius' ter gelegenheid van haar dertiende lustrum aan de stad Rotterdam geschonken, als blijk van haar verbondenheid met de stad. Boefje was destijds als symbool voor dit lustrum gekozen. Dit jongetje werd omstreeks 1900 aan zichzelf overgelaten en moederziel alleen in een Rotterdamse achterbuurt om een kleinigheid in de gevangenis gegooid. Zijn belevenissen zijn op meesterlijke wijze beschreven in het gelijknamige boek van M. Brusse dat als toneelstuk vele malen is opgevoerd.

In tegenstelling tot hetgeen vermeld wordt door Brusse leidt het beeldje niet langer een naamloos bestaan, maar is het sinds enige tijd voorzien van een naamplaatje. De letterlijke tekst luidt: Boefje Naar het gelijknamige boek van M.J. Brusse over een Rotterdamse straatjongen Onthulling 14 maart 1980 door Burgemeester A. v.d. Louw Kunstenaar Tineke Slingerland-Musink

Helaas is de RSV Sanctus Laurentius, als schenker van dit beeld niet vernoemd op dit plaatje. Ik hoop dat dit in de toekomst in overleg met de gemeente nog gecorrigeerd kan worden zodat onze band met de stad Rotterdam voor altijd gesymboliseerd blijft door dit parmantige beeldje aan de Brussestraat.

    • Vereniging "Sanctus Laurentius'
    • E.C.L. Egelie