Alders: overgang bespreken van natuurbeheer naar Vrom

DEN HAAG, 21 OKT. Minister Alders (volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer) zou het logisch vinden als bij de volgende kabinetsformatie de mogelijke overgang van natuurbeheer naar zijn departement ter sprake komt. Dit beleidsonderdeel valt nu nog onder het ministerie van landbouw, natuurbeheer en visserij, in het bijzonder onder staatssecretaris Gabor.

Alders zei dit zaterdag in het radioprogramma Kamerbreed van de TROS. Hij herinnerde eraan dat premier Lubbers plannen in voorbereiding heeft om tot een departementale herindeling en eventueel vermindering van het aantal ministeries te komen. De bedoeling is dat nog voor de volgende kabinetsformatie daarover voorstellen op tafel liggen.

Natuurbeheer valt sinds 1982 onder landbouw en visserij; sinds de laatste kabinetsformatie in 1989 voert dit departement ook officieel de naam ministerie van landbouw, natuurbeheer en visserij. Eerder viel natuurbeheer onder het toenmalige ministerie van CRM.

De toevoeging van de taken die onder natuurbeheer vallen aan het ministerie van landbouw en visserij is van meet af aan omstreden geweest. Natuur- en milieu-organisaties waren steeds bevreesd dat de belangen van het natuurbeheer ondergeschikt zouden zijn aan de landbouw; ook medewerkers van de betrokken afdeling zelf hebben daar blijk van gegeven.

Vorige week heeft minister Bukman een commissie ingesteld die onder voorzitterschap van oud-minister Smit-Kroes het functioneren van het departement gaat onderzoeken.