Simons laakt impasse in beraad over thuiszorg

DEN HAAG, 19 OKT. Staatssecretaris Simons (volksgezondheid) neemt het de overkoepelende organisaties van ziektekostenverzekeraars en de Landelijke Vereniging voor Thuiszorg (LVT) kwalijk dat zij er niet in slagen afspraken te maken over de manier waarop vanaf 1 januari het geld voor de thuiszorg moet worden verdeeld.

Mislukt overleg afgelopen week tussen de LVT en de overkoepelende organisaties van ziektekostenverzekeraars VNZ (ziekenfondsen), KLOZ (particulier) en KPZ (ambtenarenverzekeraars) leidde tot een impasse over de nieuwe financieringswijze. Vanaf 1 januari worden thuiszorg-organisaties rechtstreeks door de verzekeraars gefinancierd. Onbekend is nu hoeveel, waarvoor en door wie straks geld aan de instellingen in de thuiszorg zal worden uitgekeerd.

Omdat de partijen er zelf niet uitkomen, hebben zij Simons donderdag gevraagd een overgangsregeling te treffen òf de nieuwe wijze van financiering uit te stellen tot 1 januari 1993. De LVT voorspelt een chaos in de thuiszorg als er niet snel een oplssing komt. Simons houdt echter vast aan zijn voornemen om de thuiszorg (gezinsverzorging, kruiswerk en kraamzorg) op 1 januari onder te brengen in de Algemene Wet Bijzonder Ziektekosten (AWBZ), wat neerkomt op financiering van de thuiszorg door de verzekeraars.

Simons stelt vast dat “nu een situatie lijkt te ontstaan waarin onenigheid tussen de partijen over de hoofden van patiënten-verzekerden wordt uitgevochten”. Simons vindt dat dit niet kan: “De rechten van de patiënt mogen en hoeven niet te worden aangetast.” De thuiszorg-organisatie en de verzekeraars gaan volgens Simons voorbij aan hun eigen verantwoordelijkheid voor de continuïteit van de zorg voor de verzekerde.

Simons gaat ervan uit dat de thuiszorg-organisatie en de verzekeraars alsnog tot “werkbare afspraken” komen. Hij is zelf beschikbaar voor overleg.