Holec en Stork in energiesector

HENGELO, 19 OKT. Holec Projects en Stork Ketels hebben gisteren een onderneming opgericht, HoSt, die zich richt op energiebesparingsprojecten in industriële bedrijven. Tegelijkertijd is met het Energiebedrijf voor Groningen en Drente (EGD) een contract gesloten waarvan honderd bedrijven in het verzorgingsgebied van het EGD kunnen profiteren.

In HoSt nemen Holec Projects (onderdeel van het Begemann-concern) en Stork Ketels elk voor de helft deel. Om te beginnen wordt een miljoen gulden in het project gestoken. HoSt verwacht binnen enkele jaren een omzet van vijftien miljoen gulden te bereiken.

HoSt combineert de kennis van Holec Projects op het vlak van de electriciteit met die van Stork Ketels op het gebied van warmte en verbranding. Het EGD is met 336.000 electriciteitsaansluitingen, 331.000 gasaansluitingen en 256.000 huishoudens waaraan CAI-signalen worden geleverd, een van de grootste energiebedrijven van Nederland.

De markt waarop HoSt zich in eerste instantie richt, zijn industriële bedrijven met energierekeningen die liggen tussen een half en tien miljoen gulden per jaar. Dat zijn middelgrote bedrijven waarvan er in ons land enkele duizenden zijn. Juist in deze bedrijven zijn belangrijke besparingen op het energieverbruik bereikbaar. Een doelmatig gebruik van energie zal voor deze bedrijven, met de aangekondigde milieuheffingen in het zicht, steeds belangrijker worden.

Zowel Holec Projects als Stork Ketels beschikken over ruime kennis voor ontwerp en bouw van installaties voor de energievoorziening in industriële bedrijven. Holec is gespecialiseerd in de elektrotechnische aspecten van die energievoorzieningen en Stork Ketels houdt zich speciaal bezig met thermische aspecten daarvan.