Dr.ir. S.T. Sie (1931) is benoemd ...

Dr.ir. S.T. Sie (1931) is benoemd tot (deeltijd)hoogleraar petroleumconversieprocessen bij de faculteit der scheikundige technologie en materiaalkunde aan de Technische Universiteit Delft.

Aan dezelfde universiteit is prof.dr.ir. L.P. Ligthart (1946) benoemd tot hoogleraar microgolftransmissie en tele-observatietechniek bij de faculteit der elektrotechniek en Dr. Ph.J. Vergragt (1945) tot (deeltijd)hoogleraar technologisch aspectenonderzoek aan de faculteit der wijsbegeerte.