Comité wil VOC-schip tot zinken brengen

AMSTERDAM, 19 OKT. De replica van het VOC-schip die ligt afgemeerd bij het Zeevaartmuseum te Amsterdam moet volgend jaar tot zinken worden gebracht. Bij voorkeur in ondiep water, zodat de masten zichtbaar blijven. Dit schrijft het onlangs opgerichte Comité Oplossing VOC-schip in het krakersblad NixNut.

Het comité noemt het schip een “drijvende provocatie” en “een verheerlijking van roof, onderdrukking en slavenhandel”. De ondergang van het schip geldt als een afrekening met Nederlands koloniale verleden. Als datum prefereert het comité 12 oktober 1992, de dag waarop Columbus vijfhonderd jaar geleden Amerika ontdekte.

Het VOC-schip, een replica van het in 1749 gezonken koopvaardijschip Amsterdam, werd tijdens de maritieme manifestatie Sail '90 in de vaart gebracht. Zestig vrijwilligers hebben het schip gebouwd met behulp van 18de-eeuwse technieken.

Om de besluitvorming over het VOC-schip "demokraties' te laten verlopen, kondigt het comité de oprichting van een volkstribunaal aan. Het tribunaal moet, na pleidooien van voor- en tegenstanders, met meerderheid van stemmen beslissen over het voortbestaan van de "Amsterdam'. Behoud van het schip sluit het comité niet uit, eventueel als middelpunt van een permanente tentoonstelling over “Nederlands kolonialisme, imperialisme en verzet daartegen”.

Hoewel het manifest van het comité geen openlijke dreigementen bevat, heeft het Zeevaartmuseum inmiddels contact opgenomen met de Amsterdamse politie. Die verklaarde vandaag “alles serieus te nemen, zelfs dit”. Een woordvoerster van het Zeevaartmuseum noemt de berichten “afschuwelijk”. Het verband tussen de VOC en Columbus is haar niet duidelijk. “De VOC voer alleen op de Oost. De handel met Latijns Amerika, inclusief de slavenhandel, was in handen van de West-Indische Compagie, de WIC. Maar er is geen WIC-schip voorhanden, dus nemen ze maar een VOC-schip.”