Blokker 2

Reagerend op het interview met Jan Blokker zou ik willen opmerken, dat het oordeel van de nieuwbakken hoogleraar over de beoefening van de mediageschiedenis in Nederland wel erg simplistisch is uitgevallen.

Er is de laatste tijd waarachtig wel wat meer en beters geproduceerd dan Vissers boek over het Handelsblad (uit 1953) of dat van Hemels over de Volkskrant. In ieder geval wordt een aantal historici onrecht aangedaan, juist omdat hun werk redelijk of geheel voldoet aan de "Blokker-standaard'. Meent Blokker werkelijk zich zo te kunnen afmaken van het omvangrijke en veelzijdige oeuvre van H.J. Scheffer, het werk van Frank van Vree over de dagbladpers in het interbellum, de geschiedenis van Het Parool van Madelon de Keizer, of de studie van Paul Stoop over de relatie tussen de Nederlandse pers en nazi-Duitsland? Of heeft hij zijn vakgebied gewoon niet bijgehouden? Columnistenwijsheden verkocht als wetenschap: arme studenten.

    • F. de Goede