Actieve houding vereist bij beleggingsfondsen

AMSTERDAM, 19 OKT. Deze week werd nog maar eens duidelijk dat de particulier die zijn geld belegt in een beleggingsfonds niet kan volstaan met tevreden achterover leunen. Wie zijn geld in een beleggingsfonds stopt moet toch het beursklimaat scherp in de gaten houden.

De meeste van de 350.000 particulieren in Nederland die de afgelopen drie jaar geld in beleggingsfondsen hebben gestoken, hadden hun geld beter risicoloos op een spaarrekening kunnen zetten. De afdeling beleggingsonderzoek van ABN Amro bracht in het jaarlijkse rapport over beleggingsfondsen de resultaten in beeld van 68 fondsen gedurende de periode augustus 1988 tot augustus 1991. Het magere aantal van 17 fondsen deed het beter dan de marktrente, de rest zat daar - soms ver - onder.

In de publikatie Beleggingsinstellingen krijgt de belegger à raison van 250 gulden uitgebreide informatie over de karakteristieken en behaalde resultaten van de belangrijkste fondsen.

De negatieve uitslag van het onderzoek is op zichzelf niet verbazend. De beheerders van beleggingsfondsen spiegelen de belegger voor dat aandelen op den duur een beter rendement opleveren dan obligaties. Historisch gezien is dat juist, maar het is natuurlijk wel van groot belang wanneer de aandelen worden ingekocht.

De fondsbeheerders adviseren de beleggers nooit om nu maar eens te verkopen omdat het beleggingsfonds op een flinke winst staat en een crash aan de horizon lijkt op te doemen. Het ontbreken van een verkoopadvies is een van de nadelen van het beleggen in beleggingsfondsen.

De meeste particulieren stappen in een beleggingsfonds als de koersen omhoog gaan. De fondsbeheerder moet dan kopen op het moment dat de koersen al een stuk zijn gestegen. De actieve belegger, die zijn geld toch in de fondsen wil stoppen, moet er juist in stappen als de koers van het fonds is gedaald en er vervolgens uitstappen als de koers flink is gestegen.

Optimix, dat volgens het onderzoek van ABN Amro goed scoort, is daarbij een beetje een uitzondering. Optimix, dat belegt in andere beleggingsfondsen, verkoopt regelmatig delen van de Robeco-portefeuille als de beheerder dat nuttig acht.

Volgens het onderzoek van ABN Amro blijken de aandelenfondsen en met name wereldwijde, Amerikaanse en Nederlands georiënteerde fondsen de grote winnaars over de afgelopen drie jaar. De beheerders van deze fondsen zullen het niet adviseren, maar voor de belegger in fondsen als Holland Selectie Fonds, ABN Amro America Fund, Leveraged Capital Holdings en OBAM lijkt het dus hét moment er uit te stappen.

De actieve belegger kan er zelf achter komen dat professionele vermogensbeheerders de laatste tijd een voorkeur aan de dag leggen voor tot nu minder presterende markten (Duitsland, Japan). Uit een peiling die The Economist elk kwartaal houdt blijkt dat vermogensbeheerders op het moment liever beleggen in Japanse, Duitse (en Nederlandse) aandelen dan op de Amerikaanse aandelenmarkt.

De meeste vermogensbeheerders menen dat de rente en inflatie in Japan en Duitsland verder zullen dalen. De verwachte verbetering van de bedrijfsresultaten in de VS maakt weinig indruk. Commerz International, een dochter van de Duitse Commerzbank, heeft het Amerikaanse belang zelfs teruggebracht tot een kwart van de totale portefeuille. Drie maanden geleden adviseerde deze vermogensbeheerder nog om vijftig procent van de middelen te beleggen in de VS.

Of deze vermogenbeheerders het bij het rechte eind hebben is natuurlijk de vraag, maar een actieve belegger in beleggingsfondsen kan het wel laten meewegen in de beslissing wel of niet uit het fonds te stappen.

    • Paul Wessels