Voorlopig geen nieuw toezicht op uitvoeringsorganen WAO

DEN HAAG, 18 OKT. Er komt voorlopig geen onafhankelijk toezichtsorgaan op de organisaties die de Ziektewet en de WAO uitvoeren, zoals een meerderheid van de Tweede Kamer wil. Wel zijn werkgevers en werknemers bereid het toezicht op de uitvoeringsorganisaties meer te delen met onafhankelijke Kroonleden.

Dit bleek gisteren op een bijeenkomst van de Sociale Verzekeringsraad (SVR). Het toezichtsorgaan van de Raad bestaat voor tweederde uit vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers. Zij controleren de bedrijfsverenigingen, die de uitvoering van de sociale zekerheidswetten in handen hebben. Ook de bedrijfsverenigingen worden bestuurd door werkgevers en werknemers. De sociale partners zijn nu bereid de helft van de vertegenwoordigers in de Raad uit onafhankelijke leden te laten bestaan, maar ze willen de macht over de uitvoering niet volledig uit handen geven.

Ze verzetten zich hiermee tegen het voorstel van PvdA-woordvoerder Buurmeyer in de Tweede Kamer om een apart toezichtsorgaan in te stellen, zonder werkgevers en werknemers. De motie die Buurmeyer hiertoe indiende werd gesteund door vrijwel alle partijen, behalve het CDA. De redenering van de PvdA-fractie is dat de sociale partners in hoge mate verantwoordelijk zijn voor het uit de hand lopen van ziektewet en WAO, en daarom strenger op de vingers gekeken moeten worden.

Staatssecretaris Ter Veld (sociale zaken) wilde niet zonder meer gehoor geven aan de wens van de meerderheid van de Tweede Kamer. De staatssecretaris overlegde met de SVR en vroeg hen een compromis uit te werken, waarin de rol van werkgevers en werknemers "een beperkte' zou zijn.

Het voorstel dat gisteren werd gedaan bestaat eruit de huidige Commissie van Toezicht te vervangen door een aparte Kamer van Toezicht, die uit zes onafhankelijke Kroonleden bestaat, drie werkgeversvertegenwoordigers en drie vertegenwoordigers van de vakbeweging. Eventueel kan er een dertiende lid worden toegevoegd als onafhankelijk voorzitter.

In een eerste reactie zegt PvdA-Kamerlid Buurmeyer het voorstel van de SVR “niet toereikend” te vinden. Hij blijft bij zijn standpunt dat uitvoering en toezicht op de sociale zekerheid gescheiden moet blijven. Buurmeijer: “We wachten af met welk voorstel staatssecretaris Ter Veld nu gaat komen”.