Ruzie over nieuwe regeling; Financiering van thuiszorg op losse schroeven

DEN HAAG, 18 OKT. Het overleg tussen de Landelijke Vereniging voor Thuiszorg (LVT) en organisaties van ziektekostenverzekeraars over de manier waarop per 1 januari het geld voor de thuiszorg (gezinsverzorging, kruiswerk en kraamzorg) moet worden verdeeld, is mislukt.

“Het wordt een volstrekt onbeheersbare toestand”, voorspelt LVT-directeur F. Clevers. Onbekend is hoeveel, waarvoor en door wie straks geld aan de ruim 300 instellingen voor in de thuiszorg (met 130.000 werknemers) zal worden uitgekeerd. Deze instellingen werken nu met een budget van ongeveer 3 miljard gulden en dienen vanaf volgend jaar contracten met verzekeraars af te sluiten over prijs en kwaliteit van de hulp die ze gaan leveren.

Vanaf volgend jaar krijgt de thuiszorg het geld rechtstreeks van de ziektekostenverzekeraars. Nu wordt dat nog uit een centrale kas verdeeld op grond van tarieven die door het tarievenorgaan COTG worden vastgesteld. De nieuwe financieringswijze van de thuiszorg per 1 januari is onderdeel van het zogenoemde plan-Simons om het stelsel van ziektekostenverzekeringen te veranderen.

De LVT en de overkoepelende organisaties van ziektekostenverzekeraars VNZ (ziekenfondsen), KLOZ (particulier) en KPZ (ambtenarenverzekeraars) slaagden er deze week niet in afspraken te maken over de uitvoering van de nieuwe regeling. Omdat ze er zelf niet uitkomen, hebben zij staatssecretaris Simons (volksgezondheid) gevraagd een overgangsregeling te treffen òf de nieuwe wijze van financiering uit te stellen tot 1 januari 1993.

De instellingen voor thuiszorg krijgen hun geld nu in de vorm van voorschotten uit de Centrale Kas, straks moet elke instelling met een groot aantal verzekeraars contracten sluiten. “Dat zorgt op zich al voor een geweldige administratieve rompslomp, nog los van de onduidelijkheid die nu over de financiering bestaat”, aldus Clevers.

Vanaf begin dit jaar hebben de verzekeraars met de LVT overlegd over invoering van de nieuwe financieringswijze. In augustus bleken de verzekeraars niks te voelen voor een voorstel waarin een overgangsperiode van twee jaar werd bepleit voor de invoering van de nieuwe financieringswijze. Zelfs een overgangsperiode van één jaar om de thuiszorg tegemoet te komen is voor de verzekeraars onbespreekbaar. Het KLOZ ziet het gevaar van chaos in de thuiszorg als consequentie van de manier waarop staatssecretaris Simons de stelselwijziging wil doorvoeren.