Nederlandse pas voor Molukkers

DEN HAAG, 18 OKT. Statenloze Molukkers in ons land kunnen een Nederlands paspoort krijgen waardoor zij in het buitenland dezelfde rechten krijgen als Nederlandse staatsburgers.

De Tweede Kamer heeft gisteren ingestemd met dit voorstel van minister Hirsch Ballin van justitie om de positie van Molukkers te regelen. De wetswijziging is aangebracht omdat statenloze Molukkers regelmatig geconfronteerd worden met problemen bij de buitenlandse douane omdat in hun paspoorten de aantekening staat "Wordt als Nederlander beschouwd', terwijl de aanduiding "Nationaliteit: Nederlandse' is doorgehaald. Een eerder voorstel in 1986 om de statenloze Molukkers een Nederlands paspoort te verstrekken sneuvelde, toen de Indonesische regering met maatregelen dreigde waardoor alle Molukkers en eventueel ook Nederlanders moeilijkheden konden krijgen bij toelating tot het land. Over de huidige wetswijziging zijn contacten geweest met Indonesië.