Inspectie ontdekt fraude met appels

TIEL, 18 OKT. De Algemene Inspectiedienst (AID) van het ministerie van Landbouw heeft in de Betuwe drie fruittelers betrapt op fraude met appels. Tijdens een routine-controle ontdekte de AID dat de telers, die tevens handelaar zijn, buitenlandse appels in Nederlandse kisten hadden verpakt.

Het ging om 2400 kg Franse Elstars, 3600 kg Poolse Goudreinetten en 600 kg Turkse Golden Delicious, die alle door moesten gaan voor hun Nederlandse soortgenoten. Het fruit was bestemd voor veilingen en voor de rechtstreekse handel. Tegen de drie telers is proces-verbaal opgemaakt, zij krijgen een geldboete opgelegd. Het onderzoek wordt in de rest van de regio nog voortgezet.

De AID heeft zijn controle dit jaar verscherpt in de verwachting dat de eigen mislukte oogst fruittelers op grotere schaal zal aanzetten tot fraude dan in andere jaren het geval was. De Nederlandse oogst van appels is bijna gehalveerd doordat nog laat in het voorjaar nachtvorst optrad.

Hierdoor liggen de prijzen ook bijna twee keer zo hoog als gewoonlijk.

Of appels in een Nederlands veilingkrat (op de Nederlandse veilingen mogen alleen produkten uit eigen land worden verhandeld) ook werkelijk uit Nederland afkomstig zijn, is moeilijk te constateren, volgens de AID. De handelaren moeten op heterdaad betrapt worden bij het verwisselen van de kisten.

“Om dergelijke fraude te voorkomen zou aan de grens al iemand neergezet moeten worden om de vrachtauto te volgen tot de handelaar, om vervolgens te controleren wat er verder met de lading gebeurt. En dat is natuurlijk onmogelijk”, beaamt directeur L. Noordzij van het Centraal Bureau voor de Tuinbouwveilingen (CBT). Hij verwacht dat de fraude niet blijft bij deze drie gevallen.

Hoewel het ministerie van financiën de zwaarst gedupeerde tuinders heeft toegezegd met de aanslag inkomstenbelasting dit jaar “soepel om te zullen gaan”, is het volgens Noordzij nog lang niet zeker of deze maatregel telers met zware verliezen van de ondergang zal redden.