Herstel Amerikaanse economie blijft uit

WASHINGTON, 18 OKT. Een echt herstel van de Amerikaanse economie blijft nog steeds uit. Het handelstekort is opnieuw gestegen. Het inflatietempo neemt toe en de produktie van de industrie vertoont een te verwaarlozen groei.

Gisteren bleek dat het handelstekort van de VS over augustus op het hoogste peil lag sinds januari van dit jaar. Het tekort over augustus, 6,7 miljard dollar, weerspiegelt een daling van de Amerikaanse export met 3 procent en een teruggang van de invoer met 0,6 procent. De vraag naar Amerikaanse produkten in het buitenland is vrij dramatisch teruggelopen. De consumentenprijzen stegen de afgelopen maand ondanks de geringe economische groei met 0,4 procent.

Economen hadden voor augustus op een daling van het handelstekort gerekend. Ondanks de tegenslag in augustus stevenen de VS dit jaar af op een aanzienlijk gunstiger handelsbalans. Voor een deel is dat te danken aan het feit dat de Amerikanen als gevolg van de recessie minder geïmporteerde goederen kochten.

De industriële produktie stijgt nauwelijks. In september was er een minimale groei van 0,1 procent en die was dan nog voornamelijk het gevolg van een iets opverende produktie in de auto-industrie.

Een domper op het optimisme van het Witte Huis vormde ook het bericht van het ministerie van arbeid dat de inflatie in september weer plotseling is versneld. Prijsstijgingen waren er vooral voor levensmiddelen- en energieprijzen en bij de woonlasten.

Economische waarnemers beschouwen het opleven van de inflatie als een tijdelijke zaak, maar zien vooral in de geringe economische groei en de tegenvallende handelscijfers tekenen dat het economisch herstel, voorzover daarvan al sprake was, niet echt doorzet. President Bush voert deze week intensief overleg met Republikeinse leiders over een pakket fiscale en andere maatregelen om de economie te stimuleren. (Reuter-AP)