Havel tekent toch wet over massaontslag

PRAAG, 18 OKT. De Tsjechoslowaakse president Václav Havel heeft ondanks vergaande bezwaren vandaag een wet getekend die voorziet in het ontslag van honderdduizenden voormalige communisten en werknemers van de ontbonden staatsveiligheidsdienst uit overheidsdienst. Havel schreef gisteren in een brief aan parlementsvoorzitter Dubcek dat de wet alsnog dient te worden geamendeerd “om nieuwe onrechtvaardigheden te voorkomen”.

De wet kan worden geamendeerd zodra Havel, de federale premier en parlementsvoorzitter deze hebben ondertekend. Dubcek heeft laten weten dat niet te zullen doen maar het over te laten aan zijn plaatsvervanger, Rudolf Battek.

In zijn brief aan Dubcek stelde Havel gisteren dat Tsjechoslowakije een wet nodig heeft om te verhinderen dat mensen die in het verleden betrokken zijn geweest bij schendingen van de mensenrechten hoge staatsfuncties bekleden, maar dat hij “tot de conclusie is gekomen dat het ontwerp, zoals het er nu ligt, problematisch is”.

Hij schreef dat de wet niet voorziet in hoger beroep voor mensen die op grond van hun verleden worden ontslagen. Hij wees op het feit dat “bepaalde deskundigen” menen dat Tsjechoslowakije internationale verdragen schendt door een wet te baseren “op het principe van de collectieve schuld” en drong aan op de vorming van speciale rechtbanken die op grond van de archieven van de vroegere staatsveiligheidsdienst de individuele schuld van betrokken staatsambtenaren kunnen vaststellen. De huidige wetstekst, aldus Havel, voorziet niet in de vaststelling van individuele schuld en schendt tevens het recht op individuele verdediging.

Bovendien, zo schreef Havel, zou een uitzondering moeten worden gemaakt voor mensen die onder dwang of bedreiging of op grond van chantage voor de vroegere staatsveiligheidsdienst zijn gaan werken, mensen die dat hebben gedaan op bevel van een verzetsorganisatie en mensen die later actief zijn geweest als dissidenten. “Als de wet één enkele burger in de hele republiek onverdiend schade toebrengt, is het geen goede wet”, stelde Havel. Dubcek zelf heeft eveneens “gewetensbezwaren” tegen de wet geuit. (AFP)