Aanspreektitels

In de Birmese taal wordt, uitzonderingen daargelaten, een man met "U', "Ko' of "Maung' aangesproken al naar gelang zijn leeftijd, resp.

zijn plaats op de maatschapelijke ladder ten opzichte van die van degene die hem aanspreekt. "U' betekent daarbij hoger, "Ko' gelijkwaardig en "Maung' lager.

Overeenkomstig geldt voor vrouwen een keuze uit "Daw' of "Ma', waarbij "Daw' maatschappelijke status of hogere leeftijd impliceert en "Ma' in alle overige gevallen toepassing vindt. Het geldt in Birma als zeer onbeleefd een vrouw zonder gebruik van titel te noemen of aan te spreken.

Het is daarom juist dat in het tweede hoofdartikel NRC Handelsblad, 15 oktober, de Birmese Nobelprijswinnares als Daw Aung San Suu Kyi wordt vermeld. Het is echter onjuist dat in het vervolg van het artikel zij telkens slechts met het woordje "Daw' (mevrouw) wordt aangeduid.

Wat haar vader Aung San (1915-1947) betreft, deze is nooit als U Aung San bekend geweest. Samen met Nu voerde hij in de jaren dertig de nationalistische All Burma Student Movement aan, waarvan de leiders elkaar met "Thakin' aanspraken, een beleefdheidstitel zoals "Sahib' in het Hindi, tot dan uitsluitend gereserveerd voor de begroeting van Europeanen. Tot 19 juli 1947, de dag waarop Aung San als leider van de voorlopige regering met zes van zijn ministers werd vermoord, heette hij Thakin Aung San. Zijn opvolger Thakin Nu ging in 1950 weer over op de meer conventionele naam U Nu.

    • T. Gerritsen