WAPENEXPORT

In Londen zijn de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad vanmorgen bijeengekomen om zich te beraden over maatregelen ter beperking van de wapenexport naar crisisgebieden, zoals het Midden-Oosten. De vijf landen zijn ook de grootste wapenexporteurs ter wereld.