Wanneer met het opheffen van de Europese grenzen ...

Wanneer met het opheffen van de Europese grenzen geen uniforme normen op het gebied van milieu worden ingevoerd bij alle lidstaten, wordt het al bestaande spanningsveld tussen milieu en economie sterk vergroot. E. Gulski. Technische Universiteit Delft

Er lijkt in Nederland een enorme behoefte te bestaan aan speciale begeleiding van hoogbegaafde kinderen. Een voorzichtige schatting leert dat een eventueel op te richten belangenvereniging van verontruste ouders kan rekening op een kleine 4,2 miljoen leden. M.M.M.M. van Dongen, Vrije Universiteit Amsterdam