Voorstel voor eigen bedrijf bij onderwijs voor gezondheidszorg

ROTTERDAM, 17 OKT. Het onderwijs krijgt mogelijk al in 1992 een eigen bedrijfsgezondheidszorg. Minister Ritzen (onderwijs) en staatssecretaris Wallage hebben dit gisteren aan de onderwijsvakbonden geschreven. Volgens hen heeft onderzoek uitgewezen dat zo'n systeem van bedrijfsgezondheidszorg in het onderwijs "rendabel' is en bovendien al volgend jaar kan worden ingevoerd. Het onderzoeksrapport willen de bewindslieden pas later dit jaar openbaar maken.

De bedrijfsgezondheidszorg in het onderwijs gaat naar schatting jaarlijks 45 miljoen gulden kosten, zo schrijven de bewindslieden. De scholen moeten daarvan zelf twintig miljoen voor hun rekening nemen door zich te verzekeren bij een nog op te richten "vervangingsfonds'. De resterende 25 miljoen betaalt het rijk rechtstreeks.

Alle scholen in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs onderwijs alsmede de hogescholen zullen straks een contract met een bedrijfsgezondheidsdienst moeten sluiten. Die diensten moeten de aanstellingskeuringen van leraren gaan doen en de controle en begeleiding bij ziekte. Scholen met relatief veel ziekteverzuim komen in aanmerking voor een “aanvullend pakket”. De bedrijfsgezondheidszorg moet worden gekoppeld aan een "vervangingsfonds', waarbij scholen zich tegen de kosten van vervanging bij ziekte kunnen verzekeren.

De bedrijfsgezondheidszorg moet “breder” zijn dan gebruikelijk, zo vinden de bewindslieden. Zij schrijven dat zij kiezen voor een “integrale, organisatiegerichte benadering, die meer op collectieve preventie dan op individuele begeleiding is gericht”. Naast aandacht voor de individuele leraar moet er ook aandacht zijn voor de schoolorganisatie, aldus de bewindslieden. Alleen op die manier kunnen ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid in het onderwijs worden teruggedrongen.

Ritzen en Wallage doen hun voorstel voor de invoering van een bedrijfsgezondheidszorg in het onderwijs kort voordat zij, volgende week maandag en dinsdag, met de onderwijsvakbonden over de inrichting van het Vervangingsfonds gaan onderhandelen. De nu door de bewindslieden voorgestelde koppeling van de invoering van bedrijfsgezondheidszorg en het fonds was door de bonden geëist. Ritzen en Wallage praten volgende week met de bonden over hun voorstel. In een eerste reactie noemt de grootste bond, de ABOP, het een eerste serieuze stap. De ABOP vindt wel dat Ritzen alle kosten rechtstsreeks uit zijn begroting zou moeten betalen.