"Voorlichting overheid moet worden beperkt'

DEN HAAG, 17 OKT. Premier Lubbers vindt dat het aantal voorlichtingscampagnes moet worden beperkt. Hij zei dit gisteren bij de behandeling van de begroting van Algemene Zaken.

Lubbers zei aarzelingen te hebben bij het grote aantal campagnes dat wordt gehouden via postbus-51 spotjes, folders en aanplakborden aan de kant van de autowegen. De overheid probeert de burgers met deze campagnes aan te sporen tot een voorzichtig rijgedrag of meer te letten op het milieu. Onlangs is de overheid een campagne begonnen tegen seksueel geweld onder het motto "seks is natuurlijk maar nooit vanzelfsprekend'.

Veel Tweede Kamerleden hadden kritiek op de campagne tegen seksueel geweld. Volgens CDA-Kamerlid Mateman is deze betuttelend. “Je krijgt aan het einde van de avond opdracht de gordijnen dicht te doen en als het bedtijd is hoor je dat seks mag, maar wel zonder geweld”.

De fracties van CDA, PvdA en D66 vinden de acties zoals ze nu worden gevoerd té belerend. De campagnes moeten afstandelijker en feitelijker worden. Volgens PvdA-woordvoerder Kalsbeek zitten de campagnes niet goed in elkaar en werkt de ene campagne de andere soms tegen. Lubbers vindt dat de campagnes aan strengere eisen moeten voldoen. Hij meent dat de geloofwaardigheid van de overheid in de spotjes, plakkaten en folders niet in het geding mag komen.

Lubbers zei ook dat het niet nodig is het regeringsvliegtuig, de zogenoemde PBX, te vervangen door een moderner toestel. Hij vindt de PBX met het oog op de kosten een aantrekkelijk toestel. Hij zei dat het vliegtuig zal worden gemoderniseerd, zodat het nog vier jaar dienst kan doen voor kabinet en koninklijk huis. De regering kan daarna een F-70 aanschaffen die in 1995 gereed zou zijn. Volgens sommigen voldoet het huidige toestel echter niet aan de eisen die tegenwoordig mogen worden gesteld: het brandstofverbruik en geluidsniveau is te hoog.