V.d. Louw wil aanzet geven tot vernieuwing Partij van de Arbeid

DEN HAAG, 17 OKT. De vroegere voorzitter van de PvdA, A. van der Louw, wil een fusie van de PvdA met D66 en Groen Links niet uitsluiten als “de verschillen tussen de drie partijen niet veel groter zijn dan de verschillen binnen die groeperingen”.

Van der Louw wil een aanzet geven tot vernieuwing van de sociaal-democratie. Een dertigtal leden van de PvdA organiseert op 27 oktober een conferentie in de Rode Hoed te Amsterdam onder het motto "Sociaal-Democratie: hoe nu verder?'

Van der Louw zal op deze bijeenkomst 11 stellingen poneren die een uitwerking zijn van de brief die hij op 19 september aan Kok voorlegde. Van der Louw vindt onder meer dat de PvdA “het zwakke deel van de traditionele aanhang niet mag afschrijven”. Hij meent dat de sociaal-democratie haar ziel verliest als ze ophoudt een schild voor de echte zwakken te zijn. “Wanneer de sociaal-democratie zich in het politieke midden niet meer onderscheidt van andere partijen raakt ze voor die groepen uit het zicht”.

Het initiatief tot de bijeenkomst werd begin deze maand genomen door een groep verontruste partijleden onder aanvoering van Van der Louw. De groep had deze zomer een voorstel gedaan aan partijleider Kok om veranderingen in de PvdA door te voeren. De voorstellen werden door sommigen geïnterpreteerd als een "coup' en een poging om Kok af te zetten. Na het bijzondere PvdA-congres in Nijmegen, waar een overgrote meerderheid van de afgevaardigden Kok steunde, kwamen de verontruste partijleden om Van der Louw bijeen in de Rode Hoed. Zij wilden een inhoudelijke discussie over vernieuwing van de PvdA en zagen af van hun voorstel om een "crisiscomité' in te stellen.

De discussie in de Rode Hoed zal worden geleid door I. Muller, voormalig Tweede Kamerlid van de PvdA. Van der Louw zal er een inleiding houden, evenals o.a. E. Nordholt (hoofdcommissaris), D. Wolfson (lid van de WRR), F. de Kam (econoom) en de Tweede Kamerleden B. Stemerdink, A. Melkert en J. van Zijl. Onder de genodigden zijn ook W. Meijer, commissaris van de Koningin in de provincie Drenthe en P. de Visser, het voormalige Tweede-Kamerlid van de PvdA, die begin deze maand uit de partij stapte.

Volgens de initiatiefnemers is het niet de bedoeling om op 27 oktober al tot pasklare antwoorden te komen over de vraag welke koers de PvdA moet varen. De zogenoemde "Rode Hoedgroep' wil slechts een discussie in de PvdA op gang brengen die daarna wordt voortgezet.