Speekseltest

Onderzoek naar het verband tussen het tijdstip van de eisprong van vrouwen en de elektrische weerstand van haar speeksel werd reeds een vijftal jaar geleden door ons hier in Nederland verricht. In tegenstelling tot de door Vissink in het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde gerefereerde studie van Fazleabas bij zeven vrouwen en vijftien cycli met als conclusie dat ""de speekseltest een goede bepaling vormt van de vruchtbare periode'' (W&O 3 okt.), konden wij in een publicatie in 1988 in het Amerikaanse vaktijdschrift "Obstetrics and Gynecology' niet anders constateren dan dat het juist niet mogelijk was om de dag van de eisprong betrouwbaar te voorspellen door middel van het meten van de elektrische weerstand van het speeksel. Het speciaal daarvoor ontwikkelde apparaatje, dat ook Fazleabas gebruikte, werd door ons bij 18 gezonde vrijwilligsters getest in totaal 27 cycli. Aan de patronen van de gemeten elektrische weerstanden konden wij geen touw vastknopen, laat staan de eisprong voorspellen.

Ook latere studies kwamen tot de conclusie, dat deze methode van weinig waarde is. De meest eenvoudige methode voor de vrouw om haar ovulatietijdstip te voorspellen, blijft vooralsnog het regelmatig testen van haar urine. Haar behandelend arts heeft daarnaast de beschikking over hormoonbepalingen in het bloed en echoscopie.

    • Dr. F.J.M.E. Roumen
    • Heerlen Th.O.M. Dieben