Regering Roemenië krijgt vertrouwen

BOEKAREST, 17 OKT. Het Roemeense parlement heeft de coalitieregering van de partijloze econoom Teodor Stolojan gisteren vrijwel eenstemming het groene licht gegeven. Bij de afzonderlijke stemming over de individuele leden van het kabinet weigerde het parlement echter - tot groot ongenoegen van Stolojan - twee kandidaat-ministers het vertrouwen.

Bij de vertrouwensstemming weigerden slechts zes van de 330 aanwezige leden van de Kamer van Afgevaardigden en maar twee van de 95 aanwezige senatoren voor Stolojans nieuwe ploeg te stemmen. Toen de beide kamers zich echter over de individuele ministers moesten uitspreken, weigerden ze hun vertrouwen aan Stolojans kandidaat voor het ministerie van binnenlandse zaken, Victor Babiuc (lid van het Front van Nationale Redding) en aan die voor het ministerie van cultuur, de partijloze Ludovic Spiess, een operazanger. Stolojan, die de afwijzing “onbegrijpelijk” vond, moet nu op zoek naar nieuwe kandidaten voor deze twee posten.

De nieuwe regering is een coalitie waarin tien onafhankelijken, zes leden van het Front van Nationale Redding, drie liberalen en een lid van de Democratische Boerenpartij en de Ecologische Beweging zitting hebben. Daarmee is het kabinet het eerste coalitiekabinet sinds bijna vijftig jaar in Roemenië. De onafhankelijken in het kabinet staan volgens waarnemers in meerderheid dicht bij het tot nu toe alleen regerende Front. De toetreding van de liberalen tot de regering werd gisteren heftig betreurd door Ion Ratiu, de leider van de Nationale Boerenpartij, een van de “historische” partijen van Roemenië. “De oppositie, zwak als ze was, is nu vernietigd”, zo zei hij. Hij heeft overigens zelf geweigerd in te gaan op Stolojans verzoek toe te treden tot de coalitie.

Teodor Stolojan zei gisteren in het parlement dat hij de economische en politieke hervormingen, die zijn ingezet onder zijn voorganger Petre Roman, “zonder aarzeling” zal voortzetten. Hij waarschuwde niettemin voor de problemen die zich de komende winter zullen voordoen. Om de energievoorziening veilig te stellen heeft Roemenië het laatste kwartaal van dit jaar en het eerste van volgend jaar 1,8 miljard dollar nodig. Voor de landbouw is tot midden volgend jaar 1,3 miljard dollar nodig, aldus Stolojan. “Zonder onmiddellijke en substantiële buitenlandse hulp zal de enige mogelijkheid om de winter door te komen bestaan uit de rantsoenering van bepaalde produkten, zoals suiker en bakolie”, zo stelde Stolojan. Tot dusverre beschermde prijzen, zoals die van melk, elektriciteit, brood, boter en de huren, zullen voorlopig buiten schot blijven. (AFP, Reuter)