Orkest Concert- gebouw vraagt 4,3 mln extra

AMSTERDAM, 17 OKT. Het Koninklijk Concertgebouworkest vraagt in een beleidsplan voor de periode 1993-'96 om een verhoging van de bestaande jaarlijkse subsidies van 12,45 miljoen met 4,3 miljoen gulden. Het orkest vindt de huidige slechte financiële situatie een bedreiging van het niveau. Er is een tekort ontstaan van 2,1 miljoen gulden, het eigen vermogen is verdwenen, waardoor tegenvallers niet meer kunnen worden opgevangen en sponsors, die 2,25 miljoen per jaar aan het orkest schenken, betalen een deel van de vaste salariskosten.

Het Concertgebouworkest vreest bovendien dat als de salarissen van de musici niet tot een acceptabel peil worden opgetrokken, de artistieke prestaties niet op internationaal niveau kunnen blijven. Verder wordt meer geld gevraagd voor operabegeleidingen, buitenlandse tournees en nieuwe activiteiten.

Het orkest, dat nu een begroting van twintig miljoen gulden heeft, is van plan de komende jaren het tekort te verminderen tot één miljoen gulden. De rest zou kunnen worden weggewerkt als rijk en gemeente Amsterdam de jaarlijkse subsidies aan het begin van het seizoen ter beschikking stellen.