Nederlandse subsidie voor extremisten Bulgarije

SOFIA- DEN HAAG, 17 OKT. Een extreem-rechtse partij in Bulgarije heeft haar verkiezingscampagne gefinancierd met Nederlands rijkssubsidiegeld. De partij heeft dit geld ontvangen van de Centrum-democraten (CD).

Alle partijen die in de Tweede Kamer zijn vertegenwoordigd, krijgen sinds vorig jaar rijkssubsidie ter ondersteuning van Oosteuropese zusterpartijen in oprichting. Voorwaarde is dat de hulp wordt besteed aan scholing en vorming van politiek kader. De subsidie die de CD heeft toegekend aan de Bulgaarse Nationale Radicale Partij is niet voor dit doel gebruikt, maar voor het drukken van propagandamateriaal. De Bulgaarse partij streeft naar de vereniging van Bulgarije met Macedonië en Thracië en het verwijderen van de Turkse bevolkingsgroep van Bulgaars grondgebied. De CD heeft nog een andere extreme partij in Bulgarije financieel gesteund. Deze heeft niet aan de verkiezingen deelgenomen. In totaal is 45.000 gulden uitgekeerd.

Het Tweede-Kamerlid J.K. Wiebenga (VVD) noemt het “stuitend” dat Nederlands subsidiegeld op deze wijze wordt uitgegeven. “Het is ook wrang te moeten constateren dat Nederland het ontstaan van dit soort partijtjes in jonge democratieën stimuleert.” Wiebenga zou vandaag in zijn fractie overleggen over het stellen van Kamervragen aan minister Dales (binnenlandse zaken) over deze kwestie.

    • Gijsbert van Es